Får man en bra lön som arbetsterapeut?

De personer som väljer att utbilda sig till arbetsterapeuter och jobba som detta kan se fram emot givande karriärer. Det finns nämligen många fördelar med att välja just denna inriktning i karriären. Samtidigt kan jobbet också vara ganska krävande. Så hur ligger det till egentligen – får man en bra lön som arbetsterapeut?

Kan jag förvänta mig att få en bra lön som arbetsterapeut?

Ja, du kan förvänta dig med att få en relativt bra lön som arbetsterapeut. Den genomsnittliga lönen för arbetsterapeuter ligger någonstans kring 33 500 kronor per månad i offentlig sektor. I den privata sektorn ligger snittet lite högre, kring 34 400 kronor i månaden. Därmed kan du alltså räkna med att få ganska bra betalt för det arbete som du lägger ner.

Dessutom finns det många fördelar med att välja denna karriär. Läs vidare så berättar vi mer!

Fördelarna med att arbeta med just detta yrke

Utöver att du får en bra lön som arbetsterapeut finns det även flera andra fördelar med detta yrke:

  • Du får arbeta med människor. Många arbetsterapeuter väljer just detta yrke utifrån att det ger dem möjligheten att arbeta med människor. Detta gör du genom såväl rehabilitering som behandling där du hjälper patienterna att utföra dagliga eller fysiska aktiviteter. Ditt arbete hjälper dem till en förbättrad livskvalitet. Därför tycker många att det är väldigt givande att jobba inom detta yrke.
  • Du kan arbeta på flera olika arbetsplatser. En annan fördel med att jobba som just arbetsterapeut är att du kan göra detta i flera olika miljöer. Till exempel kan du välja att jobba på ett sjukhus, en skola eller någon annan typ av arbetsplats. Dessutom har du goda möjligheter att specialisera dig inom något visst område och på så vis bli en specialist.
  • Jobbet anses ofta vara givande. Många arbetsterapeuter upplever som sagt att detta yrke är väldigt givande. I vissa undersökningar som har gjorts har man funnit att en överväldigande majoritet är väldigt nöjda med sina arbeten. Eftersom du spenderar så mycket tid på ditt jobb är det en stor fördel om du känner att jobbet är givande.

Så väljer du assistansanordnare (Exempel från Bohuslän)

Assistansanordnare är det företag, den kommun eller den förening som ger den assistans som en person är beviljad via LSS. Det finns därmed ett stort utbud av anordnare att välja på – vilken ska väljas? Det finns tre vägar att gå för att välja assistansanordnare. I detta exempel kommer Anna från Kungälv i Bohuslän att välja anordnare.

Välja kommunen – Genom att inte välja

Anna har precis blivit beviljad assistans och kan nu välja vilka om ska få uppdraget. Hon har däremot så fullt upp med annat att hon inte gör något aktivt val. Det innebär att hon till slut kommer få kommunen som assistansanordnare. Det får därmed både de som aktivt väljer kommunen och de som inte gör ett aktivt val mot annat alternativ.

Välja privat bolag eller kooperativ – Om du vet vad du vill ha

Anna får allt fler vänner som har personlig assistans och hon börjar jämföra vad de får för hjälp och hur kommunikationen är med deras anordnare. Hon bestämmer sig för att byta till samma anordnare som hennes vän. Hon tar kontakt med företaget och anger att hon vill få hjälpen från dem istället. De i sin tur tar kontakt med hennes tidigare assistansbolag och ordnar med allt inom administrationen för flytten dit. Hon hade även kunnat valt ett av de tiotalet kooperativ som finns i Bohuslän.

Välja assistansanordnare via förmedlare i Bohuslän

Det tar inte mer än ett år förrän Anna känner att hon vill byta igen. Hon fick inte den hjälp hon hade hoppats på. Även hennes vän börjar se sig om efter andra alternativ. Denna gång känner hon sig villrådig och kontaktar en assistansförmedlare som är aktiv inom Bohuslän. En förmedlare hjälper personer att hitta rätt – utan kostnad. De kan därmed liknas med hur Lendo jämför privatlån eller Insplanet jämför försäkringar. Men i detta fall jämför en förmedlare olika privata anordnare i Bohuslän. Anna får beskriva sin situation och förklara vad hon förväntar sig av en assistansanordnare. Detta tar förmedlaren med sig i sitt arbete och tar fram ett par bolag som förväntas kunna möta hennes behov. Hon kan därmed lättare hitta rätt i djungeln av alternativ. Hos förmedlaren får även Anna hjälp med:

  • Allmänna frågor kring personlig assistans
  • Val och byte av assistansanordnare
  • Kostnadsfri rådgivning

Utvärdera assistansbolag

Hur utvärderar man egentligen ett assistansbolag? Ska man byta, så kan det kännas svårt att veta var man ska börja. Först behöver man ta ställning till om man vill ha ett kooperativ, ett privat bolag eller hjälp från kommunen. Om man väl har bestämt sig för att anlita ett privat assistansbolag, så krävs utvärdering. Sedan det blev tillåtet för entreprenörer att starta dessa företag, har antalet aktörer på marknaden formligen exploderat, inte minst sedan det visade sig vara mycket lukrativt för många. Det gäller att hitta ett bolag med bra rykte, och som lever upp till det som kan förväntas – och kanske till och med mer. Viktigt är att bolaget passar dig och kan möta de behov du har. Så hur ska man egentligen utvärdera assistansbolag? En assistansförmedlare, vars hemsida vi tittar på, tar upp en rad punkter som de kontrollerar innan de förmedlar ett uppdrag.

De börjar med att ta reda på mer om bolaget. De bestämmer ett möte med ägare och ledning för att bättre få en känsla för hur bolaget drivs. Vidare tittar de på varför de finns och hur det startade en gång i tiden. De träffar också de som arbetar på bolaget och talar om deras arbetssituation, och hur de upplever företaget i allmänhet.

En annan del i att utvärdera assistansbolag är att titta på siffrorna. Den här förmedlaren har ett krav att de minst ska ha tio kunder, så att de kan prata med brukarna som har använt sig av aktörens assistans under en längre tid. Därefter tittar de på siffrorna – om vinsten är för hög, kan det tyda på att man tar ut mer pengar än vad man egentligen behöver (eller säger). Om vinsterna är för låga kan det kännas otryggt. De bör vara lagom stora för att säkerställa att företaget kan finnas kvar och bedrivs på ett bra sätt.

De har även krav på vad kunderna ska erbjudas. Till exempel ska de få en fullständig ekonomisk rapport, med all information som brukaren och dennes anhöriga kan tänkas behöva. Vidare är de noga med assistans som ges är kundanpassad. Färdiga lösningar är inget att eftersträva, menar förmedlaren, utan hjälpen ska anpassas efter brukarens önskemål.

Ovan nämnda är bara några punkter – säkerligen finns det fler saker man kan ha i åtanke när man ska utvärdera assistansbolag.

Utifrån assistansbolag i Örebro

För att rent praktiskt utföra den beviljade insatsen personlig assistans, behövs en så kallad assistansanordnare. Att anordna sin personliga assistans kan göras på flera olika sätt. Oftast beror det på hur mycket ansvar du eller den som är assistansberättigad vill eller önskar ta. Vissa människor vill helt lämna över ansvaret för olika saker, medan andra vill ha ett stort inflytande i processen. Hos assistansbolag i Örebro kan du finna båda delarna.

Om du vill ta ett stort ansvar

Om du vill ta ett stort ansvar för vissa saker hamnar du i denna kategori. Förutom assistansbolag i Örebro kan du här också finna olika slags kooperativ. För att du vill ta mycket ansvar innebär det inte att du behöver ta allt ansvar för alla saker. Assistansbolaget i Örebro har fortfarande ett arbetsgivaransvar, vilket inkluderar bland annat ansvar för arbetsmiljön, hantering av löner och har kontakterna med myndigheter som Försäkringskassan och Skatteverket.

Däremot kanske du kan ta ansvar över till exempel arbetsledning, lönesättning och rekrytering av nya personliga assistenter. Du kanske hellre vill ha ansvar över schemaläggning eller ansvar över en budget. Fördelen med att ha ansvar över sin egen budget är att det kan finnas mer pengar över till löner eller assistansomkostnaderna.

Om du inte vill ha ansvaret

Även om du inte vill ta något ansvar alls eller lite mindre ansvar finns det ett assistansbolag i Örebro för dig. Det kan krävas mycket och vara tungt att behöva ansvara för saker som att planera schema för dina personliga assistenter, arbetsleda dem och även rekrytera nya assistenter. Och det är inget konstigt med det utan det finns professionella assistansbolag i Örebro som hjälper till med allt kring detta.

Viktigt med avtal

Oavsett hur mycket eller lite ansvar du vill ta kring den personliga assistansen, är det avgörande med att det finns ett skrivet avtal mellan dig och assistansbolaget i Örebro. Det är viktigt att bland annat eventuell uppsägningstid preciseras och vilka tjänster som du gör respektive assistansbolaget i Örebro.

Om du väljer att låta assistansbolaget i Örebro ta mycket ansvar är det viktigt att det i avtalet står beskrivet kring assistansomkostnaderna.