Utvärdera assistansbolag

Hur utvärderar man egentligen ett assistansbolag? Ska man byta, så kan det kännas svårt att veta var man ska börja. Först behöver man ta ställning till om man vill ha ett kooperativ, ett privat bolag eller hjälp från kommunen. Om man väl har bestämt sig för att anlita ett privat assistansbolag, så krävs utvärdering. Sedan det blev tillåtet för entreprenörer att starta dessa företag, har antalet aktörer på marknaden formligen exploderat, inte minst sedan det visade sig vara mycket lukrativt för många. Det gäller att hitta ett bolag med bra rykte, och som lever upp till det som kan förväntas – och kanske till och med mer. Viktigt är att bolaget passar dig och kan möta de behov du har. Så hur ska man egentligen utvärdera assistansbolag? En assistansförmedlare, vars hemsida vi tittar på, tar upp en rad punkter som de kontrollerar innan de förmedlar ett uppdrag.

De börjar med att ta reda på mer om bolaget. De bestämmer ett möte med ägare och ledning för att bättre få en känsla för hur bolaget drivs. Vidare tittar de på varför de finns och hur det startade en gång i tiden. De träffar också de som arbetar på bolaget och talar om deras arbetssituation, och hur de upplever företaget i allmänhet.

En annan del i att utvärdera assistansbolag är att titta på siffrorna. Den här förmedlaren har ett krav att de minst ska ha tio kunder, så att de kan prata med brukarna som har använt sig av aktörens assistans under en längre tid. Därefter tittar de på siffrorna – om vinsten är för hög, kan det tyda på att man tar ut mer pengar än vad man egentligen behöver (eller säger). Om vinsterna är för låga kan det kännas otryggt. De bör vara lagom stora för att säkerställa att företaget kan finnas kvar och bedrivs på ett bra sätt.

De har även krav på vad kunderna ska erbjudas. Till exempel ska de få en fullständig ekonomisk rapport, med all information som brukaren och dennes anhöriga kan tänkas behöva. Vidare är de noga med assistans som ges är kundanpassad. Färdiga lösningar är inget att eftersträva, menar förmedlaren, utan hjälpen ska anpassas efter brukarens önskemål.

Ovan nämnda är bara några punkter – säkerligen finns det fler saker man kan ha i åtanke när man ska utvärdera assistansbolag.