Fördelar med att jobba som hyrläkare

Att jobba som hyrläkare, även kallat stafettläkare, innebär många fördelar. Som hyrläkare får man möjlighet att arbeta på olika ställen och träffa nya kollegor. Man slipper känna sig fastlåst på ett ställe. Hyrläkare får också möjlighet att prova på olika typer av arbetsuppgifter och specialiteter. På så sätt kan man hitta just det som passar en själv bäst. Som hyrläkare tjänar man också generellt mer än fasta läkare. Ersättningen är högre per arbetad timme. Det ger en bra extra inkomst vid sidan av ett eventuellt ordinarie arbete. Eller så kan man försörja sig helt på att jobba som hyrläkare.

Flexibilitet och frihet

En stor fördel med att jobba som hyrläkare är flexibiliteten och friheten det innebär. Man bestämmer själv när och var man vill arbeta. Det passar bra för läkare som vill ha mer flexibla arbetstider. Som hyrläkare kan man exempelvis jobba intensivt under en period för att sedan ta ledigt en tid. Det finns också möjlighet att vara ledig för vård av barn, resor eller annat och sedan enkelt komma tillbaka till arbetet när det passar en själv. Friheten att kunna styra över sin tid är något många uppskattar med att jobba som hyrläkare.

Bekvämlighet och enkelhet

Det är smidigt och bekvämt att jobba som hyrläkare. Man behöver inte engagera sig i administration, schemaläggning eller personalansvar. Uppdragen förmedlas av bemanningsföretag och på arbetsplatsen finns handledare och kollegor som introducerar en. När uppdraget är slutfört kan man enkelt gå vidare till nästa. Som hyrläkare behöver man bara fokusera på det medicinska arbetet. Det är ett smidigt sätt att arbeta för läkare som inte vill fastna i administration.

Bredda erfarenheter och kompetens

Att jobba på olika ställen och inom olika specialiteter ger många erfarenheter. Som hyrläkare får man inblick i hur arbetet fungerar på olika kliniker. Man lär sig nya behandlingsmetoder och arbetssätt. Det är utvecklande för den medicinska kompetensen. Möten med nya kollegor och patientgrupper bidrar också till att bredda perspektiven. Den som jobbar som hyrläkare får helt enkelt en större medicinsk ryggmärg än den som stannar på samma ställe. Det är värdefullt för läkaryrket.

Variation och utmaningar

För läkare som vill ha variation i arbetet passar det bra att jobba som hyrläkare. Varje dag och vecka kan se annorlunda ut. Det blir inte enformigt att komma till samma arbetsplats varje dag. Uppdragen varierar i längd och innehåll. Att komma som hyrläkare till nya arbetsplatser innebär också nya utmaningar. Man måste snabbt sätta sig in i rutiner och arbetssätt. Det håller sinnet alert och skärpt. För den som tycker om variation och utmaningar är hyrläkaryrket stimulerande.

Kontakter och nätverkande

Att arbeta på olika ställen ger många nya kontakter. Som hyrläkare lär man känna kollegor från hela landet. Det byggs upp ett stort kontaktnät inom läkarkåren. Många upplever det som något positivt och berikande. Det kan också vara bra för den framtida karriären att knyta kontakter på olika håll. Kanske hittar man en framtida arbetsgivare eller samarbetspartner under ett hyrläkaruppdrag. Nätverkande är en bonus som kommer med arbetet.

Stimulerande utbyte med kollegor

På varje ny arbetsplats möts man av nya kollegor. För många läkare är det intellektuellt stimulerande med nya möten och ett utbyte av kunskap och erfarenheter. Som hyrläkare får man inblick i hur andra tänker och arbetar. Det kan ge nya infallsvinklar som man tar med sig vidare i yrket. Att få dela tankar och idéer med olika kollegor är för många en stor fördel med att jobba som hyrläkare. Det bidrar till personlig och professionell utveckling.

Utifrån assistansbolag i Örebro

För att rent praktiskt utföra den beviljade insatsen personlig assistans, behövs en så kallad assistansanordnare. Att anordna sin personliga assistans kan göras på flera olika sätt. Oftast beror det på hur mycket ansvar du eller den som är assistansberättigad vill eller önskar ta. Vissa människor vill helt lämna över ansvaret för olika saker, medan andra vill ha ett stort inflytande i processen. Hos assistansbolag i Örebro kan du finna båda delarna.

Om du vill ta ett stort ansvar

Om du vill ta ett stort ansvar för vissa saker hamnar du i denna kategori. Förutom assistansbolag i Örebro kan du här också finna olika slags kooperativ. För att du vill ta mycket ansvar innebär det inte att du behöver ta allt ansvar för alla saker. Assistansbolaget i Örebro har fortfarande ett arbetsgivaransvar, vilket inkluderar bland annat ansvar för arbetsmiljön, hantering av löner och har kontakterna med myndigheter som Försäkringskassan och Skatteverket.

Däremot kanske du kan ta ansvar över till exempel arbetsledning, lönesättning och rekrytering av nya personliga assistenter. Du kanske hellre vill ha ansvar över schemaläggning eller ansvar över en budget. Fördelen med att ha ansvar över sin egen budget är att det kan finnas mer pengar över till löner eller assistansomkostnaderna.

Om du inte vill ha ansvaret

Även om du inte vill ta något ansvar alls eller lite mindre ansvar finns det ett assistansbolag i Örebro för dig. Det kan krävas mycket och vara tungt att behöva ansvara för saker som att planera schema för dina personliga assistenter, arbetsleda dem och även rekrytera nya assistenter. Och det är inget konstigt med det utan det finns professionella assistansbolag i Örebro som hjälper till med allt kring detta.

Viktigt med avtal

Oavsett hur mycket eller lite ansvar du vill ta kring den personliga assistansen, är det avgörande med att det finns ett skrivet avtal mellan dig och assistansbolaget i Örebro. Det är viktigt att bland annat eventuell uppsägningstid preciseras och vilka tjänster som du gör respektive assistansbolaget i Örebro.

Om du väljer att låta assistansbolaget i Örebro ta mycket ansvar är det viktigt att det i avtalet står beskrivet kring assistansomkostnaderna.