Utifrån assistansbolag i Örebro

För att rent praktiskt utföra den beviljade insatsen personlig assistans, behövs en så kallad assistansanordnare. Att anordna sin personliga assistans kan göras på flera olika sätt. Oftast beror det på hur mycket ansvar du eller den som är assistansberättigad vill eller önskar ta. Vissa människor vill helt lämna över ansvaret för olika saker, medan andra vill ha ett stort inflytande i processen. Hos assistansbolag i Örebro kan du finna båda delarna.

Om du vill ta ett stort ansvar

Om du vill ta ett stort ansvar för vissa saker hamnar du i denna kategori. Förutom assistansbolag i Örebro kan du här också finna olika slags kooperativ. För att du vill ta mycket ansvar innebär det inte att du behöver ta allt ansvar för alla saker. Assistansbolaget i Örebro har fortfarande ett arbetsgivaransvar, vilket inkluderar bland annat ansvar för arbetsmiljön, hantering av löner och har kontakterna med myndigheter som Försäkringskassan och Skatteverket.

Däremot kanske du kan ta ansvar över till exempel arbetsledning, lönesättning och rekrytering av nya personliga assistenter. Du kanske hellre vill ha ansvar över schemaläggning eller ansvar över en budget. Fördelen med att ha ansvar över sin egen budget är att det kan finnas mer pengar över till löner eller assistansomkostnaderna.

Om du inte vill ha ansvaret

Även om du inte vill ta något ansvar alls eller lite mindre ansvar finns det ett assistansbolag i Örebro för dig. Det kan krävas mycket och vara tungt att behöva ansvara för saker som att planera schema för dina personliga assistenter, arbetsleda dem och även rekrytera nya assistenter. Och det är inget konstigt med det utan det finns professionella assistansbolag i Örebro som hjälper till med allt kring detta.

Viktigt med avtal

Oavsett hur mycket eller lite ansvar du vill ta kring den personliga assistansen, är det avgörande med att det finns ett skrivet avtal mellan dig och assistansbolaget i Örebro. Det är viktigt att bland annat eventuell uppsägningstid preciseras och vilka tjänster som du gör respektive assistansbolaget i Örebro.

Om du väljer att låta assistansbolaget i Örebro ta mycket ansvar är det viktigt att det i avtalet står beskrivet kring assistansomkostnaderna.