Utbildningskrav för personlig assistent

För att kunna arbeta som personlig assistent finns vissa krav enligt svensk lag, och sedan finns det vissa rekommendationer från bland annat Socialstyrelsen. I denna text kan du läsa om både och samt vilken typ av utbildning som personliga assistenter kan ha och hur du kan utbilda dig så att du kan arbeta som en personlig assistent. För att få tips i valet av assistansföretag finns åtskillig information. Bland annat via assistansförmedling.se

Utbildningskrav för personlig assistent

Gällande utbildningskrav för personlig assistent tillkom 1:a juli år 2013 och innebär att en personlig assistent måste ha fyllt 18 år, inte får vara oförmögen att arbeta till exempel på grund av egen sjukdom eller ålder samt vara bosatt i EES-området. Det sistnämnda kan dock göras undantag från om den som har beviljats personlig assistans via LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) arbetar eller studerar i ett land utanför EES-området, om hon eller han har en förälder som bor där och som är personlig assistent till sitt barn eller vid en akut situation som kan uppkomma.

Beskrivningar i LSS och SoL

I LSS och SoL (socialtjänstlagen) beskrivs att verksamheten ska vara av god kvalitet, och en aspekt av detta är att personalen har de kunskaper, erfarenheter och förmågor som krävs för att de ska kunna ge en god service och omsorg. De personer som är berättigade personlig assistans ska kunna uppleva trygghet över att den personal som de är beroende av, är kompetenta nog för arbetsuppgifterna och att de insatser som de berörs av, är av god kvalitet. I SoL beskrivs att det är viktigt att välja personer som har en lämplig bakgrund och personlighet för yrket.

Rekommendationer från Socialstyrelsen för att arbeta som personlig assistent

Sedan mars 2014 finns allmänna råd (SOSFS 2014:2), som Socialstyrelsen har utformat, om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning. Det bör redan här nämnas att det inte är utbildningskrav för personliga assistenter, utan endast rekommendationer och att det är anordnaren som ansvarar att personalen har rätt kunskaper. Om råden inte följs, finns inga sanktioner att drabbas av.

I de allmänna råden kan man utläsa att personliga assistenter rekommenderas att ha kunskaper om den gällande LSS-lagstiftningen, FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt kunskaper om dokumentation och rapporterings- samt anmälningsskyldighet av misstänkta missförhållanden.

Hur utbildar du dig till en personlig assistent?

Flertalet som arbetar som personlig assistent har någon form av utbildning. Socialstyrelsen menar att utbildningsnivån varierar från grundskola till högskoleutbildning. En del har kanske gått vårdlinje på gymnasiet och är utbildade undersköterskor, medan andra inte har det. Att arbeta som en personlig assistent är ett vårdyrke och kräver både kunskaper men också personliga egenskaper som ska passa för både arbetet och den som beviljats personlig assistans. Ofta läser man kurser som vård och omsorgsarbete, specialpedagogik och etik för att få den kompetens man behöver.

Om man vill studera i vuxen ålder för att uppfylla de utbildningskrav för personlig assistent som råder, finns det flera olika alternativ såsom folkhögskolor som kan erbjuda en bra utbildning med inriktningar mot personer med funktionsnedsättning, äldre eller elevassistent. Det finns också andra typer av komvux- och vuxenutbildningar som man kan söka. Det finns också privata företag som kan erbjuda kurser till den som vill utbilda sig för första gången eller förkovra sig mer inom ämnesområdet. Om du redan blivit anställd som personlig assistent brukar du erbjudas både utbildning och givetvis introduktion, denna kan dock se olika ut beroende på om du arbetar inom ett privat företag, kooperativ eller andra anställningsformer .

Vidare finns också flera kurser på högskole- och universitetsnivå. Kanske har du arbetat ett tag och vill lära dig ännu mer eller fördjupa dig i ett visst område, och då passar enstaka kurser perfekt om du har en basutbildning. Det finns också flera olika kurser där man kan läsa mer om lagstiftning, etik, makt och kommunikation – saker som påverkar en i det vardagliga arbetet men som man kanske inte alltid funderar över.