Rollups som håller

För att synas i vimlet av människor på mässor eller stadsmarknader är rollups någonting som allt fler valt som del i sin strategi. Det finns nu för tiden ett flertal intressanta trycksaker och flaggor att välja bland. Trots detta har rollups fortsatt att utgöra en grundnivå för att exponera verksamheten. I valet av rollups finns det en rad frågor man kan ställa sig för att valet skall bli rätt. Många gånger tittar man endast på vilka mått en rollup har, och förbiser viktiga tekniska aspekter som har stor inverkan på hur länge man kan använda sig av sin rollup. Vidare kan dessa val påverka hur snyggt tryck man kan ha. Tittar man på de tygmaterial som används i flaggor och vepor, kan man få en bild av vilka aspekter som kan tas med i diskussionen. Några material är porösa och kan fungera bra om man använder sitt marknadsföringsmaterial inomhus. Skall man vara ute i det fria får man istället fokusera på hållbara alternativ som klarar vind och regn.

Rollups i olika bredd

Någonting som inte alla känner till är att man de facto kan välja olika bredd på rollups. Vidare är det inte omöjligt att ersätta en vepa med en annan ifall kassetten är intakt. Att variera marknadsföringen beroende på var man befinner sig är därför inte ogörligt. Har man valt rollups med större bredd bör man dock vara uppmärksam på att dessa kräver en annan kassett än de smalare alternativen.

För att beställa rollups på nätet kan man gå till de olika tryckföretag som erbjuder denna sorts produkter. Det finns några olika att välja bland och via denna länk finns ett bra alternativ vad gäller såväl rollups som andra produkter. Det går snabbt att få sin rollup efter beställning om man har bilder och budskap redo. En bild i rätt upplösning är viktigt för att slutresultatet skall bli så bra som möjligt. Har man behov av nya bilder är det bra om detta ordnas i god tid innan man beställer rollups eller andra produkter för sin marknadsföring.

Att synas på nätet och att synas fysiskt är viktigt för att nå ut till potentiella kunder. När båda dessa fungerar som tänkt, kan dessa olika strategier stötta varandra.

Utbildningskrav för personlig assistent

För att kunna arbeta som personlig assistent finns vissa krav enligt svensk lag, och sedan finns det vissa rekommendationer från bland annat Socialstyrelsen. I denna text kan du läsa om både och samt vilken typ av utbildning som personliga assistenter kan ha och hur du kan utbilda dig så att du kan arbeta som en personlig assistent. För att få tips i valet av assistansföretag finns åtskillig information. Bland annat via assistansförmedling.se

Utbildningskrav för personlig assistent

Gällande utbildningskrav för personlig assistent tillkom 1:a juli år 2013 och innebär att en personlig assistent måste ha fyllt 18 år, inte får vara oförmögen att arbeta till exempel på grund av egen sjukdom eller ålder samt vara bosatt i EES-området. Det sistnämnda kan dock göras undantag från om den som har beviljats personlig assistans via LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) arbetar eller studerar i ett land utanför EES-området, om hon eller han har en förälder som bor där och som är personlig assistent till sitt barn eller vid en akut situation som kan uppkomma.

Beskrivningar i LSS och SoL

I LSS och SoL (socialtjänstlagen) beskrivs att verksamheten ska vara av god kvalitet, och en aspekt av detta är att personalen har de kunskaper, erfarenheter och förmågor som krävs för att de ska kunna ge en god service och omsorg. De personer som är berättigade personlig assistans ska kunna uppleva trygghet över att den personal som de är beroende av, är kompetenta nog för arbetsuppgifterna och att de insatser som de berörs av, är av god kvalitet. I SoL beskrivs att det är viktigt att välja personer som har en lämplig bakgrund och personlighet för yrket.

Rekommendationer från Socialstyrelsen för att arbeta som personlig assistent

Sedan mars 2014 finns allmänna råd (SOSFS 2014:2), som Socialstyrelsen har utformat, om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning. Det bör redan här nämnas att det inte är utbildningskrav för personliga assistenter, utan endast rekommendationer och att det är anordnaren som ansvarar att personalen har rätt kunskaper. Om råden inte följs, finns inga sanktioner att drabbas av.

I de allmänna råden kan man utläsa att personliga assistenter rekommenderas att ha kunskaper om den gällande LSS-lagstiftningen, FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt kunskaper om dokumentation och rapporterings- samt anmälningsskyldighet av misstänkta missförhållanden.

Hur utbildar du dig till en personlig assistent?

Flertalet som arbetar som personlig assistent har någon form av utbildning. Socialstyrelsen menar att utbildningsnivån varierar från grundskola till högskoleutbildning. En del har kanske gått vårdlinje på gymnasiet och är utbildade undersköterskor, medan andra inte har det. Att arbeta som en personlig assistent är ett vårdyrke och kräver både kunskaper men också personliga egenskaper som ska passa för både arbetet och den som beviljats personlig assistans. Ofta läser man kurser som vård och omsorgsarbete, specialpedagogik och etik för att få den kompetens man behöver.

Om man vill studera i vuxen ålder för att uppfylla de utbildningskrav för personlig assistent som råder, finns det flera olika alternativ såsom folkhögskolor som kan erbjuda en bra utbildning med inriktningar mot personer med funktionsnedsättning, äldre eller elevassistent. Det finns också andra typer av komvux- och vuxenutbildningar som man kan söka. Det finns också privata företag som kan erbjuda kurser till den som vill utbilda sig för första gången eller förkovra sig mer inom ämnesområdet. Om du redan blivit anställd som personlig assistent brukar du erbjudas både utbildning och givetvis introduktion, denna kan dock se olika ut beroende på om du arbetar inom ett privat företag, kooperativ eller andra anställningsformer .

Vidare finns också flera kurser på högskole- och universitetsnivå. Kanske har du arbetat ett tag och vill lära dig ännu mer eller fördjupa dig i ett visst område, och då passar enstaka kurser perfekt om du har en basutbildning. Det finns också flera olika kurser där man kan läsa mer om lagstiftning, etik, makt och kommunikation – saker som påverkar en i det vardagliga arbetet men som man kanske inte alltid funderar över.

Ökad omsättning

Vilken företagare har inte tankar på hur man skall kunna få större omsättning och kunna tjäna mer pengar? Detta är för de flesta någonting som blivit en del av vardagen men det är inte alla som har möjlighet att själva åstadkomma det som krävs för att skala upp sin verksamhet till att bli mer lönsam. Det är lätt att bli hemmablind och helt missa de möjligheter som ligger alldeles framför näsan. Kanske är det någonting som man i dagsläget helt och hållet förbisett som någon annan mycket väl skulle kunna uppmärksamma och använda för att få verksamheten att växa.

Att kontakta investerare kan i vissa fall vara någonting som gör att man har råd med de satsningar man tror skulle kunna driva upp företaget. I allmänhet finns det krav på ganska snabb avkastning för att man skall få någon investerare att bli tillräckligt intresserad. I vissa branscher kan detta vara utmärkt och någonting som är fullt rimligt, medan andra företag har en helt annan situation där man inte kan räkna med större avkastning på kort sikt utan istället behöver en samarbetspartner som kan vara behjälplig under längre tid. I bästa fall finn möjlighet att uppnå synergieffekter där båda vinner långsiktigt.

Utvärdering av företag

Innan man går in med pengar i en verksamhet vill man känna till att det finns en grund att bygga på. Den som vill attrahera investerare bör därför ha koll på allting som rör företaget och dessutom förbereda en utläggning om varför det är gynnsamt att investera i verksamheten. Har man inte gjort detta tidigare kan man få en hel del tips på internet eller från rådgivare inom tillväxt och företag.

Man behöver inte nödvändigtvis ha investerare för att genom teknik få företaget att växa. Man kan göra det på egen hand eller hyra in konsulter som går igenom verksamheten och rekommenderar hur man kan göra för att hitta rätt.

Göteborgs internationella ekonomihistoria

Göteborg är Sveriges andra största stad efter huvudstaden Stockholm. Staden har sin placering till sin fördel: Inget är långt från Göteborg inom Sverige, på några timmar är man i de stora ekonomistäderna i landet. Dessutom ligger Göteborg direkt vid Atlanten och det Nordiska Havet vilket gör staden till en öppning mot världen. Östersjön och Europa är inte heller långt bort och man kan enkelt ta sig dit, antingen via flyg eller tåg. På grund av sin placering, men även sin historia har Göteborg alltid varit en internationell stad. Här berättar vi lite mer om det!

En internationell befolkning från starten

Förutom tanken på en stark försvarspunkt i väst mot Atlanten, var det just handel och beskattningsbara inkomster som var tanken när Göteborg grundades. För att locka köpmän, både från Sverige och världen skapade man bra skattevillkor inom staden och regionen. Och man lyckades med sin politik: Redan från början lockades utländska köpmän till Göteborg på grund av skattevillkor som gav dem fördelar inom handel och näringsliv. Alla som höll på med handel kunde ta del av villkoren. Förutom fördelarna inom skatt lockades man av tillgången till de svenska råvarorna och varorna och till hamnen som fungerade som en öppning för världen. Majoriteten av stadens invånare var svenskar men holländare och tyskar tillhörde stora delar av befolkningen. Man kunde även hitta många andra nationaliteter.

Även idag finns det en stor internationell befolkning i regionen. Flera internationella företag har sina huvudkontor och verksamheter i Göteborg, mycket tack vare hamnen som finns i staden.

Guide till ett perfekt bröllop

Går ni i tankarna om att det är dags att planera bröllop? Många tror att det är väldigt svårt att planera varje detalj och det är det om man försöker göra att på en gång. Att börja i tid och strukturerat planera sitt bröllop lägger man ribban för en problemfri vigsel och samtidigt få det drömbröllop som man fantiserar om. Vad är det då man ska tänka på när det vankas bröllop?

Middag och dans

Middagen bör vara något alldeles särskilt och för att skapa den speciella stämning som folk förväntar sig under ett bröllop så är det viktigt att festvåningen vet hur man smyckar på rätt sätt. Borden ska ha dekorationer som går i rätt färgskalor och istället för vanliga tråkiga stolar så kan man se till att få stolar med vita överdrag för att det hela ska bli riktigt vackert och stämningsfullt. Under bröllopsmiddagar så är det alltid trevligt med servering. Gästerna vill helst sitta kvar på sin plats och samtala med andra som också kommit för att fira brudparet. När man har dukat upp med särskilt bord för brudpar och närmsta släkt så ska man tänka på hur resten av gästerna placeras gentemot detta. Kan man sitta på ett sätt så att alla kan se brudparet så är det en fördel och olika festvåningar löser detta på lite olika sätt.

Dansen kan ske i samma lokal som middagen eller så beger man sig till ett angränsande rum. När det ska dansas så är det viktigt att man har rätt belysning och att alla upplever att rummet är trevligt att vistas i. Det är kanske kul med rökmaskiner och spotlights men tänk på att äldre gäster kan uppleva de här effekterna som störande. Man kanske kan lösa det hela på så vis att man har mer traditionell bröllopsdans under tidig kväll för att göra disco av det hela då pensionärerna har gått och lagt sig.

Fest natten lång

När det blir fest natten lång så ska festvåningen finnas till hand för att serva med mat och dryck. Det får aldrig bli stökigt och smutsigt och det gäller särskilt toaletter. En bra festvåning för bröllop har förmågan att få allt att kännas nytt och fräscht även när festen pågår tills solen går upp igen. Det är brukligt att bröllopsparet tar farväl innan andra gäster och då kan det vara trevligt att välja en festvåning som även kan erbjuda övernattning. På så vis så behöver ju brudparet inte resa långt och det går att ordna med rum för andra gäster som också behöver denna service. Det här är särskilt praktiskt då man har gäster som kommer från andra delar av Sverige och kanske från andra länder. Det finns festvåningar för bröllop som har satsat särskilt på att erbjuda kompletta paket där allt från vigsel till övernattning ingår. Det här kan bli det bästa valet då man vill att allting ska ordnas på en plats.

Vill du läsa om fler tips och samtliga  delar om hur du planerar ett perfekt bröllop, besök bröllopsinfo.se och följs deras blogg.

Mias blogg – Den fjärde juli 2010

miasblogg.se kan du läsa om Mias dag den 4 juli år 2010. Hon beskriver sin dag med bilder på sin blogg och du kan följa henne för att se vad som pågår i hennes liv. Detta datum började hon sin dag med att ta på sig sin bikini och flätade håret för att ta sig ned till stranden. Hennes vanliga morgonrutin verkar vara att duscha på morgonen, men detta skippade hon denna dag för att istället njuta av solen som sken.

De åkte bil till stranden och under bilfärden kunde de studera stora fält av gul raps och blått lin. Även detta hittar du bilder på i bloggen. Stranden som de skulle besöka låg på Ekerö och de fick åka fem mil ifrån sitt hem innan de kom till den efterlängtade skylten Husbygropen. Mia informerar att för den som vill åka buss till stranden, kan man hoppa av på busshållplatsen med det unika namnet ”Vibohär”. Detta är ett namn som Mia tycker är gulligt.

Husbygropen är ett gammalt grustag som har lagts ner och sedan fyllts med vatten. Det växer ingenting på botten och vattnet är blåaktigt. Det blir djupt snabbt i Husbygropen och åtta meter ner i vattnet, från kanten räknat, måste du simma oavsett hur lång du än är, informerar Mia om på sin blogg.

Hon informerar även om hur man gör för att se stranden som de var vid på Eniros kartor. Där ska du även kunna se den fantastiska färgen på vattnet genom ett flygfoto. Stranden verkar vara populär och även dykare gillar sjön på grund av det klara vattnet som Mia spenderade dagen vid tillsammans med sin familj. De stannade två timmar på stranden då de upptäckte att de föredrar Blidö istället, som de äger en liten del av.

Mias blogg är bra, för att du får följa hennes liv utförligt och detaljrikt i den. Hon kompletterar med bilder så att du ska kunna få ett helhetsintryck av vad som pågår i hennes liv. Även om detta inlägg var publicerat den 4 juli 2010, bloggar hon lika aktivt än idag och du kan följa hennes liv flera år bakåt i tiden.

Hansblogg.se – Ledande konferenser

Hansblogg.se är en hemsida, som gör dig expert på konferenser. Detta är en blogg som informerar angående konsten med att hålla en konferens på ett sätt, som gör att dina medarbetare kan ta in informationen du vill uppnå under en längre tid. Konferenser är en plats för utveckling och gemenskap, vilken bloggen poängterar och därför kan du hitta tips och råd inför exempelvis din första konferens som du ska hålla.

Hemsidan är snyggt uppbyggd och det är lätt att dirigera sig på hemsidan. Den har fyra under-rubriker, som gör att du lätt hamnar i den kategori som du letar efter. Hansblogg.se är till stor del uppbyggd som en blogg och du kan läsa om olika populära områden och lokaler för att hålla konferens, samt hur du ska göra för att göra den minnesvärd. En konferens behöver ett tydligt ändamål och oavsett om det är jobb eller sammanhållning, så hittar du allt det som krävs för att du ska uppnå ditt mål angående konferensen.

Hur man håller en lyckad konferens

Du hittar även information på hansblogg.se angående olika typer av konferenser och hur du ska hålla dem, och vilka konferenser som är lämpliga vid vilka tillfällen och hur man på bästa sätt kombinerar olika ändamål, som anledning till att hålla konferens. Det finns många anledningar och en stor del är oftast att man på ett smidigt sätt behöver komma igång med arbetet igen eller att stämningen på arbetsplatsen på senaste tid har varit dålig. Hansblogg.se kan leda dig steg för steg genom hur du ska göra, när du håller din första konferens, samt ge dig som redan är erfaren konferensledare tips och råd för hur du ska göra, för att göra dina konferenser ännu mer lyckade.

En konferens är ofta påkostad och därför är det viktigt att man får ut mesta möjliga av den.

Konferens med närhet till alla städer

Att hålla sin konferens i en större stad har en uppsjö fördelar som inte går att finna i mindre städer. Viktigast är kanske att man lätt kan åka till och från staden med en mängd färdmedel. För den som vill ha sin konferens i Göteborg finns såväl bussar som båt, tåg och flyg att välja bland. Många av de som väljer en konferens i Göteborg har en rad önskemål om var i stan man skall boka lokal och mest populära är de som har närhet till vatten. Att åka till Göteborg för en konferens och missa upplevelsen av hamnluft och salt vind, är för många en besvikelse. Därför är det allt fler konferenshotell som valt att öppna sin verksamhet intill hamninloppet.

Koncept för möten och konferens

Även om möten och arbete är i fokus när det bjuds till konferens, är det inte ovanligt att man också försöker förgylla vistelsen som helhet! Guidade upplevelser i staden, restauranger, spa-besök eller provsmakningar, hör alla till de nu vanliga delarna av konferensupplägg.

För de med önskan om att hålla sig till skärgårdsrelaterade upplevelser finns ofta stora möjligheter till detta. Skärgårdsbetonade anläggningar är väl medvetna om intresset för sjönära vistelser och allt ifrån aktiviteter till meny kan utformas till en rolig och njutbar upplevelse.

För tips på skärgårdsanläggningar som erbjuder möten, mat och bra service, finns åtskillig information via skärgårdskonferenser.nu. Är det å andra sidan just staden Göteborg som är i fokus kan en bra och enkel sammanställning underlätta bokningen. En rekommendation är denna om konferens i Göteborg via mötesbranschen.se

Dagkonferens eller övernattning

När man skall utforma en konferens kan man börja med att tänka på hur lång denna skall vara. Det är många som har bilden av att en konferens innebär övernattning i en eller flera nätter. Dock är det inte tvunget att man utformar sin konferens på detta sätt utan man kan lika väl boka en konferens för en heldag. Väljer man detta alternativ kan man göra det enkelt för sig och välja vilken lokal man vill istället för att behöva hitta hotellrum i anslutning till mötesrummet. En förenkling av förberedelserna inför en dagkonferens kan erhållas genom att gå till denna webbplats om dagkonferens var relevant fakta varvas med nyheter om viktiga mötesområden.

När man håller en endags-konferens kan man välja att förlägga den på arbetstid vilket innebär att alla kommer att vara med. Förvisso behöver man också täcka upp för allt det arbete som inte kommer att bli gjort under denna dag, men det är ofta någonting som man kan hinna ikapp senare i månaden. Väljer man istället att ha en traditionell konferens som inkluderar övernattning, restaurang och aktiviteter, kan man få en hel del arbete med förberedelser. Samtidigt finns det stora fördelar med ett sådant upplägg! Under konferensen finns stora möjligheter att etablera bättre sociala relationer vilket avspeglar sig även på resultat och personalomsättning.

Möten i Stockholms region

Att boka sina konferenser och möten i Stockholm har en rad fördelar om man vill samla personer från olika delar av landet. I och med de många bra kommunikationerna, finns stora möjligheter att lägga mer tid på konferensen än resvägen vilket riktigt ofta är realiteten för möten långt bort. Generellt sett väljer de flesta att söka sig till större städer för sina möten, men det är inte alltid innerstan som lockar. Tvärtom blir det nu vanligare att söka sig till miljöer i utkanten av stan!

I Stockholm kan man tydligt se denna trend och för den som inte regelbundet bokar möten, är det svårt att hitta alla de bra alternativ som finns tillgängliga. Designbybond.se är en relativt ny resurs som sprider information om konferens och möten. I en samlingstext för konferensbokning i Stockholm har de tagit upp trender, rekommendationer och hänvisningar för konferensbranschen.

Förlägg ditt företags nästa konferens till Stockholm

Konferenser i Stockholm är någonting utöver det vanliga

En konferens innebär många fördelar för ditt företag, när det gäller alltifrån kickoffer, vidareutbildningar, årsstämmor och massmöten till team-building och förstärkande av det som allt som oftare kallas för ”corporate identity”. Vårt avlånga land erbjuder en rad platser, som alla på sitt sätt är lämpade för konferenser, men det är inte ett vågat påstående att konferenser i Stockholm är något alldeles speciellt med tanke på den mångfald av miljöer som finns där. Inte bara därför att det är landets huvudstad och att staden därmed innehar en hel del extra utöver själva konferensen att erbjuda, utan också för att det finns ett nästan gigantiskt utbud av anläggningar i staden med omnejd.

Olika typer av konferenser i Stockholm

När du förlägger ditt företags konferens till Stockholm, har du en lång rad av alternativ att välja emellan. Detta är allt ifrån centrala konferenscentra med ett proffsigt fokus, till natursköna anläggningar där konferensdagarna kan avslutas med både golfrundor och båtturer. Alla typer av anläggningar finns inom några mils radie ifrån Stockholms innerstad.

Välj den typ av konferens i Stockholm som passar bäst för dig och ditt företag

En konferens i Stockholm som förläggs till någon av stadens centrala anläggningar, innebär att dina deltagare, efter det att konferensen slutar för dagen, kan bege sig ut för nöje och nattsudd. Detta kan visserligen innebära en välkommen belöning för deltagarna, men också vara en nackdel om konferensen fortsätter tidigt dagen därpå. I de fall då konferensen pågår under flera dagar, är det lämpligare att välja en anläggning belägen längre ifrån stadens puls. Samtidigt är utelivet för många deltagare, som kommer från andra delar av landet, attraktivt och en bidragande orsak till att delta i konferensen. Därmed kan deltagarantalet maximeras.

En konferens utanför Stockholm, kan vara lämplig både för endagskonferenser och intensiva storkonferenser, vilka kräver en fullständig närvaro av samtliga deltagare. Det bästa rådet som man kan ge någon som planerar en konferens i Stockholm, är därför att undersöka utbudet mycket noggrant innan man bokar sin anläggning.